Kullanım Koşulları
hannebaby.com web sayfasının kullanıcıları aşağıdaki hükümleri kabul etmektedirler.

TANIMLAR
WEB SAYFASI KULLANICISI, ZİYARETÇİ: (“KULLANICILAR”)
WEB SİTESİ (“Sayfa”) : www.hannebaby.com

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Bu sayfanın kullanımı aşağıdaki koşullarla bir sözleşme yapıldığının kabulü anlamına gelmektedir.

hannebaby.com iş bu sözleşme koşullarının tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, önceden yapılacak bir uyarıya gerek kalmaksızın değiştirme ve/veya bu sayfadaki çeşitli bölümler için özel koşullar belirleme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar sayfayı kullanmaya başlamadan önce sözleşme koşullarını inceler ve onaylamıyorsa sayfayı kullanmaya son verebilir.

SAYFANIN KULLANIMI
Bu İnternet Sitesi bilgilendirme ve genel kültür amaçlı hazırlanmıştır. Sayfada yer alan verilerden hiç biri hannebaby.com’un resmi görüşü olarak kabul edilemez. hannebaby.com internet ortamında değişik iletişim hizmetleri (ilan panoları, sohbet odaları, postalama listelerine giriş veya diğer mesaj veya haberleşme faaliyetleri vs.) verebileceği gibi sayfayı ticari amaçla da kullanabilir.

Kullanıcılar bu sayfayı ziyaret ederek buradaki bilgileri, belgeleri ve malzemeleri (topluca “malzeme”), kişisel ve herhangi bir yeniden satış, dağıtım veya bunlardan yeni bilgiler türetme gibi ticari olmayan amaçlarla ve aşağıdaki koşullara ve bu sayfadaki özel malzemelere uygulanacak diğer sınırlamalara uyarak çekebilirler, kopyalayabilirler. Kullanıcılar bu sayfadan aldığı hizmetleri herhangi bir nedenle ticaret veya reklam amaçlı kullanamazlar.

Aksi açıkça belirtilmediği taktirde, bu sayfadaki materyallere ilişkin yorumlar ve varılan sonuçlar yazarını bağlar; hannebaby.com’u bağlamaz.

Bu sayfada bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgi ve hizmetler yer alabilir. Bu tür durumlarda 18 yaşından küçükler veya herhangi bir şekilde reşit olmayanlar ancak velisi veya vasisi aracılığı ile bu sayfadan yararlanabilirler. Aksi halde hannebaby.com sorumlu olmaz.

Kullanıcı’nın sayfada yapacağı işlemlerden bizzat kendisi sorumludur.

hannebaby.com, önceden yapılacak bir uyarıya gerek kalmaksızın, bu sayfanın içeriğini ve kullanım şeklini dilediği zamanda, değiştirebilir; üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektirir hale dönüştürebilir; ek hizmetler verebilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir, kaldırabilir, ücretli verebilir; kullanıcının sayfayı kullanmasını herhangi bir neden göstermeksizin engelleyebilir.

hannebaby.com, önceden yapılacak bir uyarıya gerek kalmaksızın, dilediği zamanda sistemin çalışmasını askıya alabilir veya tamamen durdurabilir; bu nedenle kullanıcılara ve diğer üçüncü kişilere karşı sorumlu olmaz.

Bu sayfada ilan panoları, sohbet odaları, postalama listelerine giriş veya diğer mesaj veya haberleşme faaliyetleri (topluca “forumlar”) bulunduğu taktirde kullanıcılar, forumları yalnızca belli bir forumla bağlantılı mesaj ve materyal göndermek amacıyla kullanmayı kabul etmektedir. Yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere, örnek olarak, kullanıcılar bir forumu kullanırken aşağıdakilerden hiç birini yapamazlar:

a)T.C. Anayasa ve Kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmak, bu itibarla karalamak, sövmek, usandırmak, açığını yakalamak, tehdit etmek veya diğerlerinin yasal haklarını (örneğin özel hayat ve açıklama hakları) ihlal etmek.

b)Yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız şeyleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak veya yaymak.

c)Telif hakları yasası tarafından korunan yazılım veya materyalleri, kendine ait olmadıkça veya bunlardan doğan hakları kontrol ediyor veya gerekir izinleri almış olmadıkça yüklemek veya bir ek olarak göndermek.

d)Virüs içeren, bozulmuş dosyaları veya başkalarının bilgisayarındaki faaliyetlere zarar veren yazılım ve programları yüklemek veya bir ek olarak göndermek.

e)Yüklenen dosyalardaki yazar kimliklerini, yasal uyarıları veya tescilli şekil ve etiketleri silmek.

f)Yüklenen bir dosyadaki yazılım veya malzemelerin orijinal kaynaklarını değiştirmek.

g)Reklam yapmak, ürün veya hizmet satmak veya satış için teklif veya tavsiyede bulunmak, anketler, yarışmalar veya zincir mektuplar yönlendirmek. Tanıdığınız veya tanıdığınız sayılacak başka bir forum kullanıcısının gönderdiği postayı çekmek, yasal olarak bu şekilde dağıtılmış sayılmaz.

Kullanıcılar bütün forumların ve tartışma gruplarının açık olduğunu, gizli haberleşmeler olmadığını bilirler. Dahası bilirler ki diğer kullanıcıların sohbetleri, postalamaları, konferansları, emailleri ve diğer haberleşmeleri hannebaby.com tarafından her zaman önceden onaylanmamakta ve bu haberleşmeler her zaman önceden hannebaby.com tarafından incelenememekte, izlenememekte veya onaylanamamaktadır. Bu nedenle hannebaby.com, herhangi bir uyarıda bulunmadan, email ve ilan panosu dahil fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla, diğer kullanıcılardan alınan forum içeriklerini izleme ve/veya silme hakkını saklı tutar.

Bu sayfa, çeşitli bilgi ve içerik sağlayıcılardan edinilen tavsiye, görüş ve açıklamaları içermektedir. hannebaby.com bilgi ve içerik sağlayıcılardan veya kullanıcılardan veya diğer gerçek ve tüzel kişilerden edinilen tavsiye, görüş, açıklama ve bilgilerin doğruluğunu veya güvenilirliğini taahhüt etmemektedir. Bu görüş, tavsiye, açıklama veya diğer bilgilere güvenmek kullanıcının riskindedir. Ne hannebaby.com ne de personeli veya bilgi ve içerik sağlayıcıları kullanıcılara veya diğer kişilere karşı herhangi bir yanlışlık, hata, atlama, yarıda kesme, zamansızlık, eksiklik, silme, arıza, performans kaybı, bilgisayar virüsleri, bağlantı kaybı, herhangi bir içeriğin kullanımı veya değiştirilmesinden kaynaklanan veya nedenine bakılmaksızın bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Kullanıcılar, bu sayfanın kullanımının bir koşulu olarak, bu sayfayı kullanması nedeniyle hannebaby.com veya herhangi bir iştirakinin maruz kalacağı herhangi bir dava, iddia, zarar, hasar, yükümlülük ve harcamaları (makul bir vekalet ücreti de dahil olmak üzere) tazmin etmeyi kabul etmektedirler.

BU SAYFADA YER ALAN GRAFİKLER, BAĞLANTILAR GİBİ HER TÜRLÜ, MALZEME VE HİZMETLER, HERHANGİ BİR VAAT İÇERMEKSİZİN “OLDUKLARI GİBİ” VEYA “OLABİLDİĞİNCE” SUNULMUŞTUR. hannebaby.com BU BİLGİ VE MALZEMELERİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI, YETERLİLİĞİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR VAATTE BULUNMADIĞI VE GARANTİ VERMEDİĞİ GİBİ, BU BİLGİ VE MALZEMELERDEKİ ARIZA VE EKSİKLİKLERDEN SORUMLU OLMADIĞINI DA AÇIKÇA İFADE ETMEKTEDİR.

Ayrıca hannebaby.com, bu sayfadaki kullanıcı hesaplarının güvenliğini, bilgisayar virüsleri ve diğer teknik sabotaj şekilleri gibi herhangi bir yıkıcı malzemeden arındırılmış olduğunu veya bu sayfaya girişin her zaman tam olarak mümkün olduğunu, engellenemeyeceğini veya arızasız olacağını da taahhüt ve garanti etmemektedir.KABULLERhannebaby.com, kullanıcıların ürettiği ve yayımlanmak üzere kendi iradesiyle hannebaby.com’un sistemine yüklediği (duyuru panosundaki mesaj, haber, dosya vs.) her türlü bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserleri yayımlama, ve/veya sayfa içerisinde uygun göreceği başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayımlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayımlanması vs. hallerinde Kullanıcıya herhangi bir telif ücreti ödenmez.hannebaby.com, kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri içerik sağlayıcılara, web hizmet kullanıcılarına vs. iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlarla kullandırma hakkına sahiptir.

TELİF HAKLARI
Bu sayfada yer alan her türlü malzemenin, hizmet ve yazılımların telif hakkı bizzat hannebaby.com’a veya yanlarında gösterilenlere aittir. Kullanıcılar bunları hannebaby.com’un önceden alınmış yazılı izni olmadan herhangi bir yolla çoğaltıp dağıtamazlar. Ticari ya da ticari olmayan tüm kullanımlarda hannebaby.com’un yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen herhangi bir içerik kopyalanamaz.

MARKALAR
Bu sayfada görünen her türlü mal ve hizmet markaları ile logolar sahiplerine aittir ve onların önceden alınmış yazılı izinleri bulunmadıkça kullanılamaz.

SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
BU SÖZLEŞMEDE SAYILANLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, DAHA ÖNCEDEN BUNLARIN OLABİLİRLİĞİ KONUSUNDA DOĞRUDAN VEYA PERSONELLERİ VEYA TEMSİLCİLERİ ARACILIĞI İLE UYARILMIŞ OLSALAR DAHİ hannebaby.com DOĞRUDAN, DOLAYLI VEYA KAZAYLA DA OLSA (1) BU SAYFANIN KULLANIMI VEYA HERHANGİ BİR KİŞİ TARAFINDAN KULLANILAMAMASI VEYA (2) İŞLEMDE VEYA GÖNDERİMDE HERHANGİ BİR PERFORMANS KAYBI, HATA, ARZA, ATLAMA, ENGELLENME, GECİKME VEYA (3) SİSTEM VEYA HAT KAYBI, BİR BİLGİSAYAR VİRÜSÜNÜN VEYA DİĞER TEKNİK SABOTAJLARIN AKTARILMASI GİBİ NEDENLERE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN, YANLIŞ GÖNDERİLEN VEYA KAYBOLAN SİPARİŞ, KAR KAYBI, KAYIT KAYBI, PRESTİJ KAYBI GİBİ, HASAR, ZARAR VE HARCAMALARDAN ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu sayfadaki hiçbir şey veya hiçbir malzeme, doğrudan veya dolaylı olarak, yatırım önerileri veya herhangi bir yatırım tavsiyesi olarak anlaşılamaz.

DİĞER SAYFALARA BAĞLANTILAR ve YAZARLAR
Bu sayfa üçüncü kişilerin web sayfalarına bağlantılar içermektedir. Bağlantı kurulan bu sayfalar hannebaby.com’un kontrolünde değildir ve hannebaby.com bu sayfaların veya bunlar aracılığıyla bağlantı kurulan diğer sayfaların içeriklerinden sorumlu değildir. hannebaby.com bu bağlantıları yalnızca rahat kullanım sağlamak amacıyla vermektedir ve böyle bir bağlantının olması bu sayfaların hannebaby.com tarafından onaylanıldığı anlamına gelmez. hannebaby.com da yer almış olan köşe yazılarına ait sorumluluklar tamemen ilgili köşe yazarına aittir ve o yazarı bağlamaktadır, bahsedilen köşe yazıları hannebaby.com’un resmi görüşü ya da savunduğu fikir olarak kabul edilemez.

DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek yasal değişikliklerden kaynaklanan işlem ve yükümlülükler hannebaby.com’un sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

hannebaby.com KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Kullanıcılar, bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda hannebaby.com’un defter kayıtlarıyla mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK m.287 anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu; hannebaby.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutuluşu hususunda her türlü yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Bu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması hakkındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK
hannebaby.com dilediği zaman bu sözleşmeyi değiştirebilir veya sona erdirebilir. Dileyenler sözleşmeyi her zaman www.hannebaby.com adresinde Kullanım Koşulları menüsünde bulabilir ve okuyabilirler.

YÜRÜRLÜK
İş bu sözleşme, kullanıcının bu sayfayı herhangi bir şekilde kullanmaya başlaması ile taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.